Milionowe urządzenie online zostało zafiskalizowane w dniu 26 kwietnia 2023.
Formularz zgłoszeniowy był aktywny do 10 maja 2023.
Wyniki dostępne na stronie głównej od dnia 11 maja 2023.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pamiętaj, że będziemy sprawdzać zgodność danych wprowadzonych do formularza z danymi Centralnego Repozytorium Kas. Zgłoszenia, które będą zawierały pomyłki, braki lub dane niezgodne z CRK, zostaną automatycznie odrzucone.

Uwaga: Formularz będzie dostępny przez 14 dni od dnia w którym zostanie zarejestrowane w CRK milionowe urządzenie online. Po tym terminie zgłoszenie nie będzie już możliwe, dlatego nie czekaj, zgłoś się do promocji od razu po fiskalizacji Twoich urządzeń w Centralnym Repozytorium Kas. Wyniki ogłosimy na tej stronie niezwłocznie po zamknięciu tego formularza.Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem promocji „Milionowa Fiskalizacja” i akceptuję jego zapisy.

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do reprezentowania mojej firmy i występowania w jej imieniu, a wszystkie dane podane w formularzu są zgodne z prawem. Rozumiem, że podanie nieprawdziwych danych może być traktowane jako próba oszustwa i podlega odpowiedzialności karnej z art. 286 kodeksu karnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w formularzu, w celu zakwalifikowania mojego zgłoszenia do uczestnictwa w programie „Milionowa Fiskalizacja” i weryfikacji spełnienia wymogów określonych w Regulaminie.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez COMP SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 116 oraz przez spółki należące do grupy kapitałowej COMP. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. "w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE" (dalej jako "RODO") oraz w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) o ochronie danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie 02-230 przy ul. Jutrzenki 116.

Więcej ->